Stamboom Van den Brande

Op deze website vindt u de stambomen van de familie Van den Brande, die vanaf 1290 voorkomt in het Land van Breda; in het bijzonder in de omgeving van Etten-Leur.

Uit deze familie stamt in rechte mannelijke lijn ook een familie Van Etten, Maaten en Maten.

DNA Bekend

Een genealogie op papier die reikt tot in de Middeleeuwen is mooi. Maar de vraag die zich snel opdringt is: klopt die wel? Voor 1500 is het bronnenmateriaal vaak beperkt en aannames zijn al snel een valkuil voor de genealoog die geneigd is familietakken aan elkaar te plakken.

DNA-onderzoek biedt tegenwoordig een mogelijkheid om de genealogie op papier op biologische werkelijkheid te testen.

De familie Van den Brande uit Rotterdam-Kralingen stamt af van Aert van den Brande die in 1522 woonde aan de Groenstraat (een buurtschap op de grens van Oosterhout en Dongen). Archiefonderzoek heeft veel aanwijzingen opgeleverd dat deze Aert van den Brande een zoon was van Aert Anthonis Aertsz van den Brande, die uit Etten-Leur afkomstig was en rond 1440 moet zijn geboren.

Jarenlang onderzoek in archieven heeft echter geen bewijs opgeleverd, waarmee deze waarschijnlijkheid tot werkelijkheid kon worden verheven.

De genoemde Aert Anthonis Aertsz van den Brande had een broer Laureys, wiens nageslacht zich in zeventiende eeuw Maet en later Maaten ging noemen.

In de zomer van 2018 vergeleken een afstammeling in rechte, mannelijke lijn van Laureys Thonis Aertsz van den Brande (een lid van de familie Maaten) en een afstammeling uit de Rotterdams-Kralingse tak van de familie Van den Brande, die dus van Aert Thonis Aerts van den Brande zou moeten afstammen, de resultaten van een onderzoek naar hun Y-DNA (= Y-chromosoom).

Het Y-DNA wordt van vader op zoon doorgegeven. Als de beide afstammelingen in rechte, mannelijke lijn verwant zouden zijn, dan zou dat dus op basis van hun Y-DNA moeten kunnen worden vastgesteld. Een positief resultaat zou hun afstamming op papier bewijzen. Maar hoe waarschijnlijk is dat? Het gaat – bij een positief resultaat- om de afstammelingen van Anthonis Aertsz van den Brande die rond 1415 moet zijn geboren. De beide afstammelingen zijn ongeveer 550 jaar en 16 generaties van deze mogelijke voorvader verwijderd.

Ondanks deze grote tijdspanne toont het uitgevoerde DNA-onderzoek aan dat beide afstammelingen in rechte mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn. In totaal zijn 67 short tandem repeats (STRs) op het Y-chromossom vergeleken en daarvan bleken 62 hetzelfde te zijn. Dit stemt overeen met een gemeenschappelijke voorouder in de mannelijke lijn binnen 16 generaties. Behalve deze overeenstemming bleek ook dat het Y-DNA van beide afstammelingen unieke kenmerken heeft die niet bij andere families zijn vastgesteld.

Kortom, wat een papieren mogelijkheid was, is nu een biologische werkelijkheid. Een bijzonder resultaat, want het komt maar zelden voor dat een afstamming tot circa 1415 ook daadwerkelijk met DNA-onderzoek wordt bewezen.