Stamboom Van den Brande

Op deze website vindt u de stambomen van de familie Van den Brande, die vanaf 1290 voorkomt in het Land van Breda; in het bijzonder in de omgeving van Etten-Leur.

Uit deze familie stamt in rechte mannelijke lijn ook een familie Van Etten, Maaten en Maten.

Dankwoord

De totstandkoming van deze stambomen was niet mogelijk zonder de hulp van velen. Dank aan allen die hebben geholpen met mijn onderzoek.  Mijn bijzondere dank gaat daarbij uit naar de heren Drs. A.B. den Haan, G.A. Klein en G. Matthee.

Met de hulp van de heer Den Haan kon de familie Van den Brande te Dordrecht in kaart worden gebracht. De heer Matthee was zeer behulpzaam bij het onderzoek naar de Oosterhoutse tak van de familie Van den Brande.

De heer G.A. Klein dank ik graag voor zijn jarenlange deskundige hulp bij blootleggen van de oudste generaties in Etten-Leur. Zonder zijn hulp zouden de families Van Etten en Maten niet zijn "ontdekt" als afstammelingen in rechte mannelijke lijn van de familie Van den Brande.

J. van den Brande, Rotterdam, 2015.